In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Vrijspraak ondanks bekentenis

Als een verdachte heeft bekend, wil dit niet automatisch zeggen dat hij ook wordt veroordeeld.

Bij het aanhangig maken van een strafzaak voor de rechter, dient het openbaar ministerie zich aan de wettelijke regels te houden. Houdt het openbaar ministerie zich daar niet aan, dan zou dit onder omstandigheden tot vrijspraak kunnen leiden.

Ter verduidelijking hiervan, de navolgende casus.

voorbeeld vrijspraak ondanks bekentenis

De heer X zat diep in de schulden. Via een kennis vernam hij dat het houden van een hennepkwekerij hem wellicht uit de schulden zou kunnen helpen. De heer X zag geen uitweg meer en begon zich in de hennepteelt te verdiepen. Hij vernam dat de verkoop van hennep een 'gouden business' is. Omdat de heer X geen uitweg meer zag - zijn schuldeisers hijgden in zijn nek - , ging de heer X overstag. Hij besloot een hennepkwekerij op te zetten. Echter net voor zijn eerste oogst liep hij tegen de lamp. Krachtens een machtiging tot binnentreden betrad de politie de woning van de heer X en werd zijn hennepkwekerij in beslag genomen. De heer X bekende meteen.

Een paar maanden later ontving de heer X een dagvaarding. Hij moest zich voor het houden van een hennepkwekerij  verantwoorden voor de politierechter. De heer X besloot een advocaat in de arm te nemen. Na studie van het dossier kwam de advocaat erachter dat de politie slechts na één anonieme tip de woning van de heer X was binnengetreden. De advocaat besloot om dit op de zitting naar voren te brengen.

De officier van justitie gaf in zijn requisitoir (strafeis) aan dat het hem ook was opgevallen dat slechts na één anonieme tip tot binnentreding van de woning was overgegaan. Volgens de officier was één anonieme tip onvoldoende om tot de verdenking te komen dat de heer X zich bezig hield met het kweken van hennep. Hiervoor hadden meer aanwijzingen moeten zijn. Niettemin was de officier van mening dat ondanks deze "fout", geen sprake kon zijn van onrechtmatig verkregen bewijs terzake de aangetroffen hennepkwekerij. Het bewijsmateriaal was immers niet rechtstreeks door deze "fout" verkregen. De officier van justitie eiste een taakstraf voor de duur van 120 uur.

De advocaat bracht naar voren dat slechts op basis van één anonieme tip geen redelijk vermoeden van schuld tegen de heer X kon bestaan dat hij zich bezig hield met de teelt van hennep. Een redelijk vermoeden van schuld zou wel aanwezig zijn geweest indien de politie bijvoorbeeld eerst polshoogte had genomen en een hennepgeur had opgemerkt, buurtbewoners ook een hennepgeur zouden hebben geroken en/of een getuige zou hebben waargenomen dat de heer X spullen voor een hennepkwekerij in zijn huis zou hebben geplaatst. Maar daarvan was geen sprake. De advocaat concludeerde dat de heer X moest worden vrijgesproken.

De politierechter volgde de raadsman. Volgens de politierechter had de politie de anonieme tip nader moeten onderzoeken. Omdat de politie dit had verzuimd, waren er onvoldoende aanwijzingen dat zich in de woning van de heer X een hennepkwekerij bevond. Zodoende kon de heer X niet worden bestempeld als verdachte met als gevolg dat het bewijs van de aangetroffen hennepkwekerij niet mocht worden gebruikt.

Conclusie: vrijspraak ondanks een bekentenis.

Ook als bekennende verdachte is het dus raadzaam een advocaat in de arm te nemen.

mr. Jeroen van der Linden

Laatst bijgewerkt: 20/09/14

mr. Jeroen van der Linden

Mr. J.M. van der Linden studeerde civiel recht en strafrecht aan de Universiteit van Leiden. Sinds 2003 is hij advocaat bij In 't Veen Advocaten. Hij treedt veelvuldig op in schuldsaneringszaken (eindzitting, tussentijdse zitting/tussentijdse beëindiging, schone lei). Voorts treeds hij veel op voor cliënten in lichte en zware strafzaken. Van der Linden is aspirant lid van de Haagse Vereniging van Jeugdrechtadvocaten.Hij ondersteune gedurende twee jaar de Rechtswinkel te Alphen aan den Rijn e.o. en geeft advies aan studenten bij de Leidse Kinderrechtswinkel.

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Doorzoek de site

Publicaties van mr. Jeroen van der LindenDe taken van de Wsnp-bewindvoerder als toezichthouder
Welke verplichtingen heeft een saniet in de wettelijke schuldsaneringsregeling? Hoe houdt de bewindvoerder toezicht daarop?

Hoger beroep in schuldsaneringszaken
Voor hoger beroep in WSNP-zaken geldt een korte beroepstermijn! Wanneer kan het zinvol zijn hoger beroep in te stellen tegen een vonnis van de rechtbank? Hoe werkt dat?

Bewindvoerder nalatig door aanvraag beschermingsbewind niet “nauwgezet te monitoren”
Toch (onder omstandigheden) een 'schone lei' indien de bewindvoerder tekortschiet in zijn verplichting te monitoren of, zoals door de rechtbank geïnstrueerd, de schuldenaar beschermingsbewind heeft aangevraagd.

Vergeten boodschappen af te rekenen: winkeldiefstal of niet?
Per ongeluk boodschappen niet afgerekend; maakt iemand dat een winkeldief? Moet een toegezonden strafbeschikking worden betaald?

Het beklagrecht voor gedetineerden
Een gedetineerde heeft binnen een penitentiaire inrichting (huis van bewaring en gevangenis) het recht in beklag te gaan tegen een beslissing die de directeur van de inrichting tegen hem heeft genomen.

Het vereiste van de goede trouw om toegelaten te worden tot de wettelijke schuldsaneringsregeling
Wat houdt het begrip 'te goeder trouw' in bij de vraag of iemand kan worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling?

De sollicitatieplicht in de wettelijke schuldsaneringsregeling
Welke regels gelden voor de sollicitatieplicht in de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp)?

Is verlenging mogelijk na einde van de schuldsaneringstermijn?
Hoge Raad: de beslissing de termijn van de wettelijke schuldsaneringsregeling te verlengen, kan ook nog worden genomen na het moment waarop de termijn van drie jaar van de schuldsaneringsregeling afloopt.

Meer...