In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Vrije advocaatkeuze en rechtsbijstandsverzekering

Het is mogelijk met een rechtsbijstandsverzekering zelf een advocaat te kiezen voor bijstand in een juridische procedure. Dit geldt ook als voor zo’n procedure bijstand door een advocaat niet wettelijk verplicht is.

Het recht om zelf een advocaat te kiezen lag al in de wet vast. Rechtsbijstandsverzekeraars beperkten dat recht echter door de keuze voor een advocaat bij zichzelf te leggen. Zij beperkten de inschakeling van een advocaat tot procedures waarin bijstand door een advocaat verplicht was. Gevolg daarvan was bijvoorbeeld dat voor een arbeidsrechtelijke procedure bij de kantonrechter of voor een ambtenarenzaak bij de bestuursrechter geen advocaat werd ingeschakeld. Dit terwijl het gaat om vergaande beslissingen zoals ontbinding van een arbeidsovereenkomst, ontslag op staande voet of een disciplinaire maatregel in het ambtenarenrecht. Rechtsbijstandsverzekeraars zetten in dergelijke gevallen uitsluitend een eigen jurist in voor een verzekerde, ook indien deze nadrukkelijk om een advocaat vroeg.

Op 7 november 2013 bepaalde het Europees Hof van Justitie dat een verzekerde, die een geschil heeft waarin geprocedeerd moet worden, altijd een advocaat naar eigen keuze moet kunnen inschakelen. De verzekeraar kan en mag dat recht niet aan de verzekerde onthouden. Dit is een duidelijke uitspraak in het voordeel van de vrije advocaatkeuze. De rechtsbijstandsverzekeraar is hieraan gehouden. De verzekerde kan, in voorkomend geval, een beroep doen op deze vrije advocaatkeuze en de rechtsbijstandsverzekeraar hieraan houden.

Van belang is dat de verzekerde met de verzekeraar moet overleggen voordat een advocaat wordt ingeschakeld. De verzekerde kan aangeven dat hij een advocaat wenst in verband met het voeren van een juridische procedure. Vervolgens zal de verzekeraar de door de verzekerde gewenste advocaat opdracht moeten geven te procederen. De verzekeraar betaalt de kosten van de advocaat.

De verzekeraar beoordeelt of een procedure in gang gezet moet worden. Het kan zijn dat de verzekeraar geen heil ziet in een procedure. Dit terwijl de verzekerde van mening is dat wel geprocedeerd moet worden. In zo'n geval kan de verzekerde een beroep doen op de zogenoemde geschillenregeling (opgenomen in de polisvoorwaarden). De rechtsbijstandsverzekeraar moet dan een advocaat inschakelen die de haalbaarheid c.q. de noodzaak van een procedure toetst. Aan deze second opinion zijn de verzekeraar en verzekerde gebonden. Luidt de uitkomst van die second opinion dat wel geprocedeerd moet worden, dan kan de verzekerde aan de verzekeraar aangeven dat bijstand van een advocaat naar eigen keuze is gewenst.

In ’t Veen Advocaten beschikt over deskundige en betrokken advocaten die in arbeidsgeschillen en ambtenarengeschillen in opdracht van de verzekeraar kunnen optreden als advocaat naar keuze. Ook een second opinion kan door In ’t Veen Advocaten worden uitgevoerd.

mr. Marten Groen

Laatst bijgewerkt: 01/09/14

mr. Marten Groen

Mr. M.L. Groen studeerde aan de Universiteit van Leiden. Sinds 1990 is hij verbonden aan In 't Veen Advocaten en tevens lid van de maatschap. Hij houdt zich bezig met verbintenissenrecht, waaronder begrepen advisering, incassozaken, wanprestatie/onrechtmatige daad en aansprakelijkheidskwesties. Hij houdt zich intensief bezig met arbeidsrecht en is actief op strafrechtgebied.

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Doorzoek de site

Publicaties van mr. Marten GroenDe Hoge Raad over etnisch profileren
De Hoge Raad heeft op 1 november 2016 aangegeven wanneer er in juridische zin sprake is van etnisch profileren. De discussies hierover zullen hiermee echter nog niet ten einde zijn.

Verhoorbijstand, het vervolg
Sinds 1 maart 2016 heeft, kort gezegd, ook een door de politie aangehouden meerderjarige verdachte het recht zich tijdens het verhoor door een advocaat te laten bijstaan.

Vrije advocaatkeuze en rechtsbijstandsverzekering - vervolg
Rechtsbijstandsverzekeraars zijn verplicht om verzekerden een eigen advocaat in te laten schakelen voor een juridische procedure, waaronder ook de UWV-procedure en de bezwaarprocedure vallen.

Snelle afdoening van strafzaken: ZSM
Strafzaken moeten sneller afgehandeld worden. Daar is op zich niets tegen, omdat het nu vaak voorkomt dat een verdachte lange tijd op een zitting moet wachten. Daarom gaat het OM in een groot aantal zaken voortaan volgens het ZSM-principe werken.

Letselschade
Een ongeluk zit in een klein hoekje. De (juridische) gevolgen van dit ongeluk, kunnen aanleiding geven tot complexe rechtsgeschillen.

De dagvaarding van de verdachte
Hoe ziet een dagvaarding eruit? Wat moet men doen bij de ontvangst van een dagvaarding?

Vrije advocaatkeuze en rechtsbijstandsverzekering
Het is mogelijk met een rechtsbijstandsverzekering zelf een advocaat te kiezen voor bijstand in een juridische procedure.