In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Vrije advocaatkeuze en rechtsbijstandsverzekering - vervolg

Op 7 november 2013 heeft het Europese Hof beslist dat een rechtsbijstandsverzekering, indien het tot een juridische procedure komt, een vrije advocaatkeuze diende te kennen. Anders gezegd: de verzekeraar dient de keuze van de verzekerde voor een door hem uitgekozen advocaat om hem in een juridische procedure bij te staan, te accepteren en de kosten van die advocaat te vergoeden.

Diverse verzekeraars hebben, in reactie op die uitspraak, het maximale verzekerde bedrag voor een advocaat, door de verzekerde uitgekozen, vervolgens verlaagd; er is sprake van grote verschillen in dekking voor externe advocaatkosten.

Ook hebben de rechtsbijstandsverzekeraars het begrip “juridische procedure” beperkt uitgelegd. Zo werden, door die verzekeraars, de ontslagprocedure bij het UWV en een bezwaarprocedure in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, niet gezien als juridische procedures die een verzekerde het recht gaven een door hem uitgekozen advocaat in te schakelen.

Die opvatting van de rechtsbijstandsverzekeraars heeft uiteindelijk weer geleid tot een uitspraak van het Europese Hof. Op 7 april 2016 oordeelde dat Hof wederom in het nadeel van de verzekeraars: zowel een ontslagprocedure bij het UWV als een bezwaarprocedure in de zin van de Algemene wet bestuursrecht moeten worden gezien als juridische procedures waarbij verzekerden er recht op hebben een eigen advocaat te kiezen. Kortom: de verzekeraars hebben wederom bakzeil moeten halen.

Rechtsbijstandsverzekeraars zijn derhalve verplicht om verzekerden, indien zij dat wensen, in staat te stellen een eigen advocaat in te schakelen in het kader van een juridische procedure, waaronder ook de UWV-procedure en de bezwaarprocedure vallen, en de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden.

Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u een verzekerde die overweegt een externe advocaat in te schakelen? Neem dan gerust contact op met ondergetekende.

mr. Marten Groen

Laatst bijgewerkt: 02/05/16

mr. Marten Groen

Mr. M.L. Groen studeerde aan de Universiteit van Leiden. Sinds 1990 is hij verbonden aan In 't Veen Advocaten en tevens lid van de maatschap. Hij houdt zich bezig met verbintenissenrecht, waaronder begrepen advisering, incassozaken, wanprestatie/onrechtmatige daad en aansprakelijkheidskwesties. Hij houdt zich intensief bezig met arbeidsrecht en is actief op strafrechtgebied.

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Doorzoek de site

Publicaties van mr. Marten GroenDe Hoge Raad over etnisch profileren
De Hoge Raad heeft op 1 november 2016 aangegeven wanneer er in juridische zin sprake is van etnisch profileren. De discussies hierover zullen hiermee echter nog niet ten einde zijn.

Verhoorbijstand, het vervolg
Sinds 1 maart 2016 heeft, kort gezegd, ook een door de politie aangehouden meerderjarige verdachte het recht zich tijdens het verhoor door een advocaat te laten bijstaan.

Vrije advocaatkeuze en rechtsbijstandsverzekering - vervolg
Rechtsbijstandsverzekeraars zijn verplicht om verzekerden een eigen advocaat in te laten schakelen voor een juridische procedure, waaronder ook de UWV-procedure en de bezwaarprocedure vallen.

Snelle afdoening van strafzaken: ZSM
Strafzaken moeten sneller afgehandeld worden. Daar is op zich niets tegen, omdat het nu vaak voorkomt dat een verdachte lange tijd op een zitting moet wachten. Daarom gaat het OM in een groot aantal zaken voortaan volgens het ZSM-principe werken.

Letselschade
Een ongeluk zit in een klein hoekje. De (juridische) gevolgen van dit ongeluk, kunnen aanleiding geven tot complexe rechtsgeschillen.

De dagvaarding van de verdachte
Hoe ziet een dagvaarding eruit? Wat moet men doen bij de ontvangst van een dagvaarding?

Vrije advocaatkeuze en rechtsbijstandsverzekering
Het is mogelijk met een rechtsbijstandsverzekering zelf een advocaat te kiezen voor bijstand in een juridische procedure.