In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Mr. M.D. Verwoerd, advocaat te Alphen aan den Rijn

Marcella Verwoerd

Mw. mr. M.D. (Marcella) Verwoerd (1984) rondde in 2007 de studie Rechtsgeleerdheid cum laude af aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij werd in 2013 beëdigd als advocaat en is sinds november 2015 advocaat bij In 't Veen Advocaten. 

Voordat Verwoerd haar intrede deed in de advocatuur, is zij bij het Gerechtshof Den Haag werkzaam geweest als gerechtssecretaris. Zij heeft daar veel ervaring opgedaan in het schrijven en lezen van processtukken en het analyseren van complexe juridische zaken. Ook heeft zij van dichtbij kunnen zien hoe advocaten, rechters-commissarissen en rechters werken en mede op basis daarvan de weloverwogen keuze gemaakt haar carrière in de advocatuur voort te zetten.

Verwoerd adviseert en procedeert in eerste aanleg en in hoger beroep op het gebied van het personen- en familierecht, het strafrecht en het bestuursrecht. Zij staat bedrijven, instellingen en particulieren bij.

Op het gebied van het personen- en familierecht staat zij haar cliënten bij in de meest uiteenlopende zaken. Te denken valt daarbij aan echtscheidings- en omgangszaken, voornaamswijzigingen, zaken betreffende erkenning van kinderen en het ouderlijk gezag, alsook zaken betreffende de vaststelling en wijziging van kinderalimentatie en partneralimentatie. Ook kunt u haar inschakelen voor zaken op het gebied van ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen en zaken betreffende mentorschap, meerderjarigenbewind en curatele.

Op het gebied van het strafrecht behandelt Verwoerd zowel lichte als zware strafzaken. Cliënten kunnen bijvoorbeeld bij haar terecht bij een verdenking van diefstal, mishandeling of drugshandel. Ook bij de zwaardere geweldsdelicten zal Verwoerd u met raad en daad bijstaan. Voorts staat zij haar cliënten bij in gijzelingszaken; zaken waarbij de cliënt de vrijheid wordt ontnomen vanwege bijvoorbeeld het niet voldoen van openstaande boetes.

Ook op het gebied van het bestuursrecht kan Verwoerd u bijstaan. Zij behandelt daarbij onder meer zaken op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht. Indien u bijvoorbeeld bezwaar of beroep wenst in te stellen tegen een intrekking of wijziging van uw uitkering (arbeidsongeschiktheidsuitkering of bijstandsuitkering), kan zij uw zaak direct in behandeling nemen zodat binnen de relatief korte termijnen in het bestuursrecht kan worden gedaan wat nodig is.

Kenmerkend voor Verwoerd is haar betrokken en persoonlijke aanpak waarbij de emoties van de cliënt goed worden aangevoeld en waarbij tegelijkertijd op een effectieve manier juridisch maatwerk wordt geleverd.

Naast haar werk zet Verwoerd zich onder meer in op maatschappelijk gebied. Zij werkt sinds 2012 als vrijwilligster bij de Rechtswinkel Alphen aan den Rijn e.o., waar zij rechtzoekenden voorziet van juridisch advies. Daarnaast is zij actief geweest in diverse commissies van De Vereniging de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden. Verwoerd is aspirant-lid van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators, de vFAS

LinkedInMr. M.D. Verwoerd, advocaat te Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172 - 47 56 77, fax: 0172 - 47 32 94
E-mail: verwoerd@intveenadvocaten.nl

Doorzoek de site

Recente publicaties van mr. Marcella VerwoerdVoornaam wijzigen - voornaamswijziging
In 2016 zijn er diverse nieuwe en creatieve namen aan baby’s gegeven, zoals de namen Eh, Kritiek, Hunk en T’exzayneau. Onder welke omstandigheden kan iemand zijn of haar voornaam wijzigen?

Nieuwe kansen voor biologische vaders tot omgang met hun kind
Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft bepaald dat biologische vaders die geen omgang hebben gehad met hun kind, maar wel een omgangsregeling wensen, een beroep kunnen doen op schending van hun recht op eerbiediging van hun privéleven.

Einde van de partneralimentatieverplichting door samenwoning?
De verplichting tot het betalen van partneralimentatie eindigt door samenwoning, maar wat wordt daar precies onder verstaan?

Het ouderschapsplan
In het ouderschapsplan leggen de ouders vast wat de gevolgen van de echtscheiding voor de kinderen zullen zijn. Hierover moet achteraf duidelijkheid en zo min mogelijk discussie ontstaan.

Hervorming fiscale kindregelingen en wijziging van kinderalimentatie
Met ingang van 1 januari 2015 heeft de wetgever de nodige wijzigingen aangebracht op het gebied van fiscale kindregelingen door middel van de invoering van de Wet hervorming kindregelingen. Hoe verhoudt zich dit tot alimentatieverplichtingen?

Erkenning van een kind door de biologische vader
De biologische vader is niet per definitie ook de juridische vader van een kind. Het is echter voor vrijwel alle vaders van belang om hun bloedband met hun kind ook voor de wet erkend te zien.

Achternaamswijziging
Een achternaam kan wijzigen doordat een nieuwe familieband ontstaat, bijvoorbeeld bij een huwelijk. Ook zonder een nieuwe familieband is achternaamswijziging mogelijk.