In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Verhoorbijstand, het vervolg

Sinds 1 maart 2016 heeft, kort gezegd, ook een door de politie aangehouden meerderjarige verdachte het recht zich tijdens het verhoor door een advocaat te laten bijstaan (dat recht bestond voordien al voor minderjarigen). Waaruit die bijstand dan exact bestaat is vastgelegd in de zogenaamde ‘Regels inrichting en orde politieverhoor meerderjarige verdachten per 1 maart 2016’.

Zo is het de raadsman, op enkele uitzonderingen na, slechts toegestaan voorafgaand aan het verhoor en na afloop daarvan opmerkingen te maken dan wel vragen te stellen. Oftewel: tijdens het verhoor is dat nu juist niet toegestaan. Ook mag de advocaat geen vragen namens de verdachte beantwoorden. Alleen indien de verdachte, naar de opvatting van de advocaat, een aan hem gestelde vraag niet begrijpt, of de door de politieambtenaar gestelde vraag juridisch niet door de beugel kan of de lichamelijke/psychische toestand van de verdachte aan een voortzetting van het verhoor in de weg staat, kan de advocaat wel tijdens het verhoor ingrijpen.

Het is maar de vraag of de advocaat gelet op de hierboven vermelde regels tijdens het verhoor wel voldoende uit de verf kan komen en zijn rol als belangenbehartiger van de verdachte adequaat kan vervullen. Om die reden is eerder een kort geding tegen de Nederlandse staat aanhangig gemaakt. De kortgedingrechter heeft die vraag (nog) niet beantwoord, maar de Hoge Raad zogenaamde prejudiciële vragen voorgelegd. Anders gezegd: de kortgedingrechter wenst eerst de visie van de Hoge Raad te vernemen alvorens zelf een beslissing te geven.

De advocaat-generaal, die op zijn beurt de Hoge Raad weer adviseert, heeft inmiddels zijn visie kenbaar gemaakt; zijn standpunt luidt dat de hierboven genoemde regels het recht op verhoorbijstand niet beperken en dat advocaten voldoende mogelijkheden hebben om actief deel te nemen aan het politieverhoor.
De advocaat-generaal heeft daarbij met name verwezen naar de gang van zaken op dit concrete punt in ons omringende landen. Zelfs zou, aldus de advocaat-generaal, in ons land al sprake zijn van meer vrijheden dan in ons omringende landen.

Het wachten is nu op de visie van de Hoge Raad zelf.

Overigens blijkt in de praktijk dat verhorende politieambtenaren op uiteenlopende wijze met de verhoorregels omgaan: de ene ambtenaar wenst een strikte naleving van die verhoorregels, terwijl een ander daar nu juist weer soepeler mee omgaat.

Wenst u verdere informatie dan wel daadwerkelijke bijstand, neem dan contact op met ons kantoor. 

mr. Marten Groen

Laatst bijgewerkt: 01/11/16

mr. Marten Groen

Mr. M.L. Groen studeerde aan de Universiteit van Leiden. Sinds 1990 is hij verbonden aan In 't Veen Advocaten en tevens lid van de maatschap. Hij houdt zich bezig met verbintenissenrecht, waaronder begrepen advisering, incassozaken, wanprestatie/onrechtmatige daad en aansprakelijkheidskwesties. Hij houdt zich intensief bezig met arbeidsrecht en is actief op strafrechtgebied.

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Doorzoek de site

Publicaties van mr. Marten GroenDe Hoge Raad over etnisch profileren
De Hoge Raad heeft op 1 november 2016 aangegeven wanneer er in juridische zin sprake is van etnisch profileren. De discussies hierover zullen hiermee echter nog niet ten einde zijn.

Verhoorbijstand, het vervolg
Sinds 1 maart 2016 heeft, kort gezegd, ook een door de politie aangehouden meerderjarige verdachte het recht zich tijdens het verhoor door een advocaat te laten bijstaan.

Vrije advocaatkeuze en rechtsbijstandsverzekering - vervolg
Rechtsbijstandsverzekeraars zijn verplicht om verzekerden een eigen advocaat in te laten schakelen voor een juridische procedure, waaronder ook de UWV-procedure en de bezwaarprocedure vallen.

Snelle afdoening van strafzaken: ZSM
Strafzaken moeten sneller afgehandeld worden. Daar is op zich niets tegen, omdat het nu vaak voorkomt dat een verdachte lange tijd op een zitting moet wachten. Daarom gaat het OM in een groot aantal zaken voortaan volgens het ZSM-principe werken.

Letselschade
Een ongeluk zit in een klein hoekje. De (juridische) gevolgen van dit ongeluk, kunnen aanleiding geven tot complexe rechtsgeschillen.

De dagvaarding van de verdachte
Hoe ziet een dagvaarding eruit? Wat moet men doen bij de ontvangst van een dagvaarding?

Vrije advocaatkeuze en rechtsbijstandsverzekering
Het is mogelijk met een rechtsbijstandsverzekering zelf een advocaat te kiezen voor bijstand in een juridische procedure.