In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Mr. S.J. Hasselaar-Veltkamp, advocaat te Waddinxveen

Stephanie Veltkamp Mw. mr. S.J. (Stephanie) Hasselaar-Veltkamp (1988) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht. Zij studeerde civielrechtelijk af, met een specialisatie binnen het internationaal privaatrecht. Veltkamp is in januari 2015 beëdigd als advocaat. Sinds februari 2016 is zij advocaat bij In ’t Veen Advocaten.

Hasselaar-Veltkamp heeft haar rechtenstudie in Nederland gevolgd en afgerond, maar daarnaast heeft zij gestudeerd aan the National University of Singapore. Aan deze internationale universiteit heeft zij zich nader verdiept in het internationaal privaatrecht, met als kern het internationaal verbintenissenrecht.

Na afronding van haar studie is Hasselaar-Veltkamp in eerste instantie werkzaam geweest als jurist bij een rechtsbijstandsverzekeraar. Als advocaat is zij begonnen op een kantoor in de regio Amsterdam. In februari 2016 is zij overgestapt naar ons kantoor, alwaar zij geen vreemde was nu zij tijdens haar rechtenstudie als juridisch secretaresse aan ons kantoor verbonden is geweest.

Hasselaar-Veltkamp houdt zich met name bezig met het personen- en familierecht, het erfrecht, het huurrecht en het algemeen verbintenissenrecht. Zij staat bedrijven, instellingen en particulieren bij en adviseert en procedeert zowel in eerste aanleg als in hoger beroep en zowel in bodemprocedures als in korte gedingen.

Hasselaar-Veltkamp houdt zich bezig met alle onderdelen van het personen- en familierecht, waaronder de echtscheidingsprocedure, boedelverdelingen, afwikkeling huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontracten, het opstellen van een ouderschapsplan, vaststelling of wijziging kinderalimentatie of partneralimentatie, vaststelling of wijziging omgangsregeling, vaststelling en ontkenning vaderschap, wijziging van het ouderlijk gezag, meerderjarigenbewind, mentorschap, curatele, ondertoezichtstellingen of uithuisplaatsingen.

Daarnaast behandelt Hasselaar-Veltkamp kwesties binnen het erfrecht, in het bijzonder de uitleg of geldigheid van een testament  (uiterste wilsbeschikking), de verdeling van de nalatenschap, de vereffening van een nalatenschap door een vereffenaar, de taken van de executeur-testamentair, de legitieme portie, legaten, beneficiaire aanvaarding van een erfenis, de positie van legitimarissen bij de wettelijke verdeling, wilsrechten, het afleggen van de rekening en verantwoording en de boedelbeschrijving.

Hasselaar-Veltkamp houdt zich daarnaast bezig met het huurrecht. Zij kan u bijstaan in een geschil met uw verhuurder of huurder inzake ontbinding van de huurovereenkomst, gebreken of schade aan de huurwoning, overlast vanuit de woonomgeving, huurprijs(wijziging), indeplaatsstelling of een andersoortig huurgeschil.

Ook binnen het algemeen verbintenissenrecht kan Hasselaar-Veltkamp u bijstaan. Zij behandelt onder meer zaken met betrekking tot overeenkomsten, geldleningen, contractbreuk (wanprestatie), onrechtmatige daad, algemene voorwaarden, schadevergoeding of verkeersaansprakelijkheid.

LinkedInMr. S.J. Hasselaar-Veltkamp, advocaat te Waddinxveen
Telefoon: 0182 - 61 36 22, fax: 0182 - 61 10 95
E-mail: veltkamp@intveenadvocaten.nl

Doorzoek de site

Recente publicaties van mr. Stephanie Hasselaar-VeltkampAlleen met een minderjarig kind op vakantie: denk aan de toestemming van de andere ouder
De zomervakantie komt langzaam weer in zicht. Wat moet er geregeld worden als je zonder de andere ouder met je kind op vakantie wilt?

Beëindiging samenleving: hoe zit met het met de kinderen?
Hoe zit het met rechten en plichten ten aanzien van kinderen voor ongehuwd samenwonenden?

Huurbescherming bij de huur van woonruimte; de laatste stand van zaken
De verhuurder wordt tegenwoordig iets meer flexibiliteit geboden bij het aangaan van tijdelijke huurovereenkomsten.

Geplande werkzaamheden aan een huurwoning: is de huurder verplicht medewerking te verlenen?
Wanneer moet de huurder van woonruimte meewerken aan werkzaamheden die de verhuurder aan de woning wil uitvoeren?

Verrekening kosten van de woning na beëindiging samenleving
Voor samenwoners is het van belang dat de afspraken die zij maken over bijvoorbeeld de verdeling van kosten, helder vast te leggen, om zo verrassingen achteraf te voorkomen.

Gebreken aan de huurwoning: de verplichtingen van de verhuurder
Wat zijn de verplichtingen van de verhuurder bij een gebrek aan de huurwoning? Wat kan de huurder doen indien de verhuurder deze verplichtingen niet nakomt?

Nakoming omgangsregeling onder dwang
Indien de verzorgende ouder een omgangsregeling niet nakomt, kunnen, met tussenkomst van de rechter, diverse (dwang)middelen tot nakoming worden opgelegd.