In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Van vernietiging opzegging arbeidsovereenkomst naar toekenning vergoeding

Het switchen van het verzoek tot vernietiging van de opzegging van een arbeidsovereenkomst naar een verzoek tot toekenning van een billijke vergoeding is mogelijk, ook als de switch buiten de vervaltermijn wordt gedaan.

vervaltermijn vernietiging opzegging en verzoek toekenning vergoeding

Een verzoek tot vernietiging van de opzegging na een ontslag op staande voet dient bij de kantonrechter te worden ingediend binnen twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Een verzoek tot toekenning van een billijke vergoeding dient eveneens binnen twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd te worden ingediend bij de kantonrechter.

Een werknemer heeft in geval van ontslag op staande voet de keuze tussen vernietiging of een billijke vergoeding. Een billijke vergoeding kan worden toegekend als blijkt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd zonder dat sprake is van een dringende reden.

switch

Tijdens de mondelinge behandeling van het verzoek tot vernietiging van de opzegging dat een werknemer had ingediend, stelde deze werknemer alsnog in de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te willen berusten. Tegelijkertijd deed de werknemer een beroep op toekenning van een billijke vergoeding.

Hoewel het verzoek tot toekenning van een billijke vergoeding niet binnen de termijn van twee maanden is gedaan, stelt de kantonrechter in Amsterdam in zijn uitspraak van 5 oktober 2016 dat een switch mogelijk is, nu het oorspronkelijke verzoekschrift (tot vernietiging van de opzegging) wèl tijdig is ingediend. Er is geen aanknopingspunt in de wet aanwezig voor het standpunt dat een zogenoemde switch buiten de vervaltermijn niet meer mogelijk zou zijn, aldus de kantonrechter.

Dit betekent dat na een  verzoek tot vernietiging van de opzegging in geval van een ontslag op staande voet alsnog een keuze voor een billijke vergoeding mogelijk is als het oorspronkelijke verzoek maar tijdig, dus binnen de vervaltermijn, is ingediend.

mr. Wilma Kempe

Laatst bijgewerkt: 26/01/17

mr. Wilma Kempe

Mw. mr. M.W. Kempe studeerde privaatrecht aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1997 is zij werkzaam bij In 't Veen Advocaten. Zij houdt zich bezig met arbeidsrecht, ambtenarenrecht, onderwijsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Kempe is lid van de VAAN. 10 jaar lang was zij kantonrechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam en de Rechtbank Midden-Nederland (voorheen Rechtbank Utrecht) . Zij behandelde procedures op arbeidsrechtelijk gebied. Sinds 1998 is zij voorzitter van een van de geschillencommissies (Wonen) van de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC).

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Doorzoek de site

Publicaties van mr. Wilma KempeGedeeltelijke transitievergoeding bij vermindering van de arbeidsduur
Bij vermindering van de arbeidsduur wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bestaat in beginsel aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Heeft een AOW-gerechtigde werknemer recht op een transitievergoeding?
Het feit dat de werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding bij ontslag, is volgens de Hoge Raad niet in strijd met de Europese richtlijn over leeftijdsdiscriminatie.

Schadevergoeding van werknemer na ontslag op staande voet
Een werkgever kan een vergoeding eisen van een werknemer die een dringende reden heeft gegeven voor ontslag op staande voet, maar er zijn spelregels.

Onregelmatigheidstoeslag over vakantiedagen
Een werknemer behoudt tijdens zijn vakantie recht op loon. Wat is daarbij de omvang van dit loon? Met welke componenten moet rekening gehouden worden?

Herplaatsingsplicht bij verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst
Bij een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van bedrijfseconomische omstandigheden wordt getoetst of aan de herplaatsingsplicht is voldaan.

De billijke vergoeding in het arbeidsrecht
De Hoge Raad heeft criteria gegeven voor het vaststellen van een billijke vergoeding. Deze vergoeding is aan de orde bij ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever of indien de werkgever heeft gehandeld in strijd met de regels voor ontslag.

Loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte
Een werkgever van een zieke werknemer moet afwegen tussen het beëindigen van het dienstverband met betaling van de wettelijke transitievergoeding en het in stand laten van het dienstverband met de re-integratieverplichtingen tot gevolg.

Van vernietiging opzegging arbeidsovereenkomst naar toekenning vergoeding
Het switchen van het verzoek tot vernietiging van de opzegging van de arbeidsovereenkomst naar een verzoek tot toekenning van een billijke vergoeding is mogelijk, ook als de switch buiten de vervaltermijn wordt gedaan.

Meer...