In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Tarieven

Hoewel vaak gezegd wordt dat advocaten duur zijn, behoeft dit lang niet altijd het geval te zijn. Onze tarieven zijn maatwerk, waarbij wordt rekening gehouden met onder meer de omstandigheden van de cliënt en het belang van de zaak.

Mede doordat wij onze kosten goed onder controle hebben, zijn onze tarieven zonder meer concurrerend en is, ondanks het feit dat kwaliteit zijn prijs heeft, de prijs/kwaliteitverhouding uitstekend. Goede raad hoeft niet duur te zijn.

op u en uw zaak toegespitste tarieven

Lex dura sed lexIn beginsel werken onze advocaten op basis van een uurtarief. De hoogte daarvan is afhankelijk van de ervaring van de behandelend advocaat, het belang van de zaak en de spoedeisendheid. Ook wordt rekening gehouden met de draagkracht van de cliënt.

Wij doen niet geheimzinnig over tarieven en kosten. Wij informeren u duidelijk en maken heldere afspraken met u. De gemaakte afspraken over onder meer tarief en kosten leggen wij vast in een duidelijke en uitgebreide schriftelijke opdrachtbevestiging, zodat onaangename verrassingen achteraf worden voorkomen.

Onze declaraties zijn inzichtelijk en de daaraan ten grondslag liggende tijdbesteding en kosten worden steeds minutieus gespecificeerd.

Uiteraard zal uw advocaat u niet adviseren een procedure te starten indien zijn of haar inschatting is dat het u meer zal kosten dan opleveren.

alternatieve declareermethoden

Als dat voor uw zaak of zaken passend is, kunnen wij met u ook afspraken maken over alternatieve declareermethoden, zoals abonnementsvormen, een vast tarief voor de behandeling van de hele zaak, risicoparticipatie, een laag basistarief met een opslag bij een gedefinieerd eindresultaat, noem maar op. Het is advocaten niet toegestaan op no cure no pay-basis te werken (behalve onder bepaalde omstandigheden in letselschade- en overlijdensschadezaken), zodat wij die vorm van tarifering niet (kunnen) aanbieden.

vergoeding advocaatkosten door rechtsbijstandsverzekering

Als u zich hebt verzekerd voor rechtsbijstand bij een rechtsbijstandsverzekeraar, is de kans groot dat als u voor rechtsbijstand voor een van onze advocaten kiest, uw rechtsbijstandsverzekering de kosten van uw advocaat draagt.

Ook als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, heeft u vrije advocaatkeuze. U kunt dus niet worden verplicht gebruik te maken van een van de juristen of advocaten van de rechtsbijstandsverzekeraar.

toevoeging, gefinancierde rechtshulp

Omdat wij veel belang hechten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, behandelen wij ook zaken op pro deo-basis. Indien u hiervoor in aanmerking komt, bent u geen uurtarief verschuldigd, maar een (relatief geringe) eigen bijdrage. Bezoek de informatiepagina over pro deo rechtshulp voor meer informatie.

Doorzoek de site

Inloopspreekuur Alphen aan den Rijn

Elke donderdagavond van 17:30 uur tot 18:30 uur houden wij op onze vestiging te Alphen aan den Rijn een algemeen spreekuur. Eén van onze advocaten geeft u tijdens dit spreekuur kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur Waddinxveen

Elke donderdagavond van 17:30 tot 18:30 uur houden wij op onze vestiging te Waddinxveen een algemeen spreekuur en geven kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur voor ondernemers

Elke donderdagmiddag van 16:30 uur tot 18:30 uur houden wij op onze vestiging te Alphen aan den Rijn een spreekuur voor ondernemers waar u terecht kunt voor kosteloos juridisch advies.


Twitter