In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Snelle afdoening van strafzaken: ZSM

Strafzaken moeten sneller afgehandeld worden. Daar is op zich niets tegen, omdat het nu vaak voorkomt dat een verdachte lange tijd op een zitting moet wachten, soms wel enige jaren. Daarom gaat het Openbaar Ministerie (de officier van justitie) in een groot aantal zaken voortaan volgens het ZSM-principe werken.

ZSM betekent: zo snel, slim, selectief, simpel, samen en samenlevingsgericht mogelijk. In de praktijk houdt deze werkwijze in dat de verdachte een geldboete (in principe onbeperkt), een taakstraf tot maar liefst 180 uur of een ontzegging van de rijbevoegdheid tot zes maanden kan worden opgelegd door de officier van justitie. Ook betaling van een schadevergoeding aan het slachtoffer of een zogenaamde gedragsaanwijzing (bijvoorbeeld een stadion- of omgevingsverbod) kunnen door de officier van justitie worden opgelegd.

Deze werkwijze brengt echter ook grote risico’s voor de verdachte met zich mee. Lang niet alle strafbeschikkingen worden namelijk terecht opgelegd. In de praktijk blijkt regelmatig dat de officier van justitie ten onrechte van mening is dat de verdachte een strafbaar feit heeft gepleegd, terwijl in feite het bewijs daarvoor ontbreekt.

De verdachte moet zich verder goed realiseren dat een strafbeschikking in feite een veroordeling betreft; doet de verdachte niets tegen die strafbeschikking, dan wordt deze strafbeschikking, en dus de veroordeling, vanzelf definitief (dus zonder dat de rechter eraan te pas is gekomen!).

Is de strafbeschikking definitief geworden, dan moet de verdachte de door de officier van justitie opgelegde straf uitvoeren en wordt die strafbeschikking in de meeste gevallen op het strafblad genoteerd, met alle gevolgen van dien. Zo kan de verdachte later problemen krijgen indien een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig heeft in verband met werk.

De ZSM-regeling en de strafbeschikking zijn derhalve zeer ingrijpend en riskant vanwege het ontbreken van juridische bijstand, de grote macht die de officier van justitie is gegund en de verstrekkende gevolgen die de opgelegde strafbeschikking kan hebben.

Het is dan ook van groot belang om, indien u als verdachte van een strafbaar feit, een strafbeschikking wordt opgelegd en u het daarmee niet eens bent, onmiddellijk contact op te nemen met een advocaat over het instellen van verzet bij de officier van justitie tegen die beschikking. U heeft namelijk slechts veertien dagen de tijd om verzet in te stellen nadat u van de strafbeschikking kennis heeft genomen.

Indien tijdig en op de voorgeschreven wijze verzet is ingesteld, zal de zaak later alsnog door de rechter worden beoordeeld. U kunt zich dan, bij de rechter, door een advocaat laten bijstaan.

mr. Marten Groen

Laatst bijgewerkt: 07/11/14

mr. Marten Groen

Mr. M.L. Groen studeerde aan de Universiteit van Leiden. Sinds 1990 is hij verbonden aan In 't Veen Advocaten en tevens lid van de maatschap. Hij houdt zich bezig met verbintenissenrecht, waaronder begrepen advisering, incassozaken, wanprestatie/onrechtmatige daad en aansprakelijkheidskwesties. Hij houdt zich intensief bezig met arbeidsrecht en is actief op strafrechtgebied.

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Doorzoek de site

Publicaties van mr. Marten GroenDe Hoge Raad over etnisch profileren
De Hoge Raad heeft op 1 november 2016 aangegeven wanneer er in juridische zin sprake is van etnisch profileren. De discussies hierover zullen hiermee echter nog niet ten einde zijn.

Verhoorbijstand, het vervolg
Sinds 1 maart 2016 heeft, kort gezegd, ook een door de politie aangehouden meerderjarige verdachte het recht zich tijdens het verhoor door een advocaat te laten bijstaan.

Vrije advocaatkeuze en rechtsbijstandsverzekering - vervolg
Rechtsbijstandsverzekeraars zijn verplicht om verzekerden een eigen advocaat in te laten schakelen voor een juridische procedure, waaronder ook de UWV-procedure en de bezwaarprocedure vallen.

Snelle afdoening van strafzaken: ZSM
Strafzaken moeten sneller afgehandeld worden. Daar is op zich niets tegen, omdat het nu vaak voorkomt dat een verdachte lange tijd op een zitting moet wachten. Daarom gaat het OM in een groot aantal zaken voortaan volgens het ZSM-principe werken.

Letselschade
Een ongeluk zit in een klein hoekje. De (juridische) gevolgen van dit ongeluk, kunnen aanleiding geven tot complexe rechtsgeschillen.

De dagvaarding van de verdachte
Hoe ziet een dagvaarding eruit? Wat moet men doen bij de ontvangst van een dagvaarding?

Vrije advocaatkeuze en rechtsbijstandsverzekering
Het is mogelijk met een rechtsbijstandsverzekering zelf een advocaat te kiezen voor bijstand in een juridische procedure.