In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Publicaties

Met enige regelmaat publiceren onze advocaten artikelen. Al deze artikelen zijn op deze pagina terug te vinden. De meest recente artikelen staan bovenaan.

Het is ook mogelijk de artikelen te filteren op auteur. Om alle artikelen van een specifieke auteur te zien, kunt u hier de selectie maken:

artikelen

mr. Wilma KempeGedeeltelijke transitievergoeding bij vermindering van de arbeidsduurWilma Kempe, 29 okt 2018
Bij vermindering van de arbeidsduur wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bestaat in beginsel aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding.

mr. Wilma KempeHeeft een AOW-gerechtigde werknemer recht op een transitievergoeding?Wilma Kempe, 24 aug 2018
Het feit dat de werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding bij ontslag, is volgens de Hoge Raad niet in strijd met de Europese richtlijn over leeftijdsdiscriminatie.

mr. Wilma KempeSchadevergoeding van werknemer na ontslag op staande voetWilma Kempe, 28 jun 2018
Een werkgever kan een vergoeding eisen van een werknemer die een dringende reden heeft gegeven voor ontslag op staande voet, maar er zijn spelregels.

mr. Wilma KempeOnregelmatigheidstoeslag over vakantiedagenWilma Kempe, 14 mei 2018
Een werknemer behoudt tijdens zijn vakantie recht op loon. Wat is daarbij de omvang van dit loon? Met welke componenten moet rekening gehouden worden?

mr. Wilma KempeHerplaatsingsplicht bij verzoek ontbinding arbeidsovereenkomstWilma Kempe, 21 feb 2018
Bij een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van bedrijfseconomische omstandigheden wordt getoetst of aan de herplaatsingsplicht is voldaan.

mr. Wilma KempeDe billijke vergoeding in het arbeidsrechtWilma Kempe, 17 okt 2017
De Hoge Raad heeft criteria gegeven voor het vaststellen van een billijke vergoeding. Deze vergoeding is aan de orde bij ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever of indien de werkgever heeft gehandeld in strijd met de regels voor ontslag.

mr. Wilma KempeLoondoorbetaling en re-integratie bij ziekteWilma Kempe, 12 jun 2017
Een werkgever van een zieke werknemer moet afwegen tussen het beëindigen van het dienstverband met betaling van de wettelijke transitievergoeding en het in stand laten van het dienstverband met de re-integratieverplichtingen tot gevolg.

mr. Wilma KempeVan vernietiging opzegging arbeidsovereenkomst naar toekenning vergoedingWilma Kempe, 26 jan 2017
Het switchen van het verzoek tot vernietiging van de opzegging van de arbeidsovereenkomst naar een verzoek tot toekenning van een billijke vergoeding is mogelijk, ook als de switch buiten de vervaltermijn wordt gedaan.

mr. Wilma KempeHet non-concurrentiebeding in arbeidsovereenkomstenWilma Kempe, 30 sep 2016
Een non-concurrentiebeding kan in beginsel alleen worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Slechts onder strikte voorwaarden kan een non-concurrentiebeding ook in een overeenkomst voor bepaalde tijd worden opgenomen.

mr. Wilma KempeWerkloosheidsuitkering en fictieve opzegtermijnWilma Kempe, 20 jun 2016
Met ingang van 1 januari 2016 is in de Werkloosheidswet een nieuwe wettelijke bepaling opgenomen waarbij het recht op een WW-uitkering wordt uitgesloten over de fictieve opzegtermijn.

mr. Wilma KempeTermijnen in het arbeidsrecht voor de werknemerWilma Kempe, 1 apr 2016
Ook voor de werknemer geeft de Wet werk en zekerheid diverse termijnen aan binnen het arbeidsrecht waarbinnen actie dient te worden ondernomen.

mr. Wilma KempeTermijnen in het arbeidsrecht voor de werkgeverWilma Kempe, 18 mrt 2016
De Wet werk en zekerheid die per 1 juli 2015 van kracht is, geeft diverse termijnen aan binnen het arbeidsrecht waarbinnen actie dient te worden ondernomen.

mr. Wilma KempeAanpassingen Werkloosheidswet (WW) per 1 januari 2016Wilma Kempe, 5 jan 2016
Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW-uitkering teruggebracht. Vanaf 1 juli 2015 is een andere wijziging in de WW van kracht, namelijk een inkomensverrekening.

mr. Wilma KempeWet werk en zekerheid: ontslagroute kantonrechterWilma Kempe, 19 jun 2015
De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst op verschillende gronden ontbinden.

mr. Wilma KempeWet werk en zekerheid: ontslagroute UWVWilma Kempe, 19 jun 2015
Ontslagvergunning via het UWV: bedrijfseconomische omstandigheden en langdurige arbeidsongeschiktheid.

mr. Wilma KempeWet werk en zekerheid: ketenregelingWilma Kempe, 22 apr 2015
Op 1 juli 2015 treedt de Wet werk en zekerheid in werking. De nieuwe bepalingen hebben gevolgen voor het aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd dat kan worden gesloten voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

mr. Wilma KempeWet werk en zekerheid: bedenktermijnWilma Kempe, 13 mrt 2015
In de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) wordt een bedenktermijn ingevoerd bij overeenkomsten ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

mr. Wilma KempeWet werk en zekerheidWilma Kempe, 3 dec 2014
Met ingang van 1 januari 2015 wordt het eerste deel van de Wet werk en zekerheid (Wwz) ingevoerd. Het gaat hierbij om aanpassing van bepalingen over flexibele arbeid en de proeftijd.

mr. Wilma KempeTaken op het gebied van arbeidsomstandigheden; RI&E.Wilma Kempe, 13 okt 2014
Elke onderneming heeft de verplichting te onderzoeken of de uitvoering van het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers.

mr. Wilma KempeAfspiegelingsbeginselWilma Kempe, 29 sep 2014
Wat is het afspiegelingsbeginsel? Hoe werkt het en wat is het verschil met het anciënniteitsbeginsel?

Doorzoek de site

Vacature juridisch secretaresse

Voor onze kantoren in Alphen en Waddinxveen zijn wij op zoek naar een juridisch secretaresse voor 16 uur per week. De ideale baan voor naast je (WO) rechtenstudie! Lees hier de vacature.

Inloopspreekuur Alphen aan den Rijn

Elke donderdagavond van 17:30 uur tot 18:30 uur houden wij op onze vestiging te Alphen aan den Rijn een algemeen spreekuur. Eén van onze advocaten geeft u tijdens dit spreekuur kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur Waddinxveen

Elke donderdagavond van 17:30 tot 18:30 uur houden wij op onze vestiging te Waddinxveen een algemeen spreekuur en geven kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur voor ondernemers

Elke donderdagmiddag van 16:30 uur tot 18:30 uur houden wij op onze vestiging te Alphen aan den Rijn een spreekuur voor ondernemers waar u terecht kunt voor kosteloos juridisch advies.


Twitter