In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Publicaties

Met enige regelmaat publiceren onze advocaten artikelen. Al deze artikelen zijn op deze pagina terug te vinden. De meest recente artikelen staan bovenaan.

Het is ook mogelijk de artikelen te filteren op auteur. Om alle artikelen van een specifieke auteur te zien, kunt u hier de selectie maken:

artikelen

mr. Stephanie Hasselaar-VeltkampGebreken aan de huurwoning: de verplichtingen van de verhuurderStephanie Hasselaar-Veltkamp, 9 jan 2017
Wat zijn de verplichtingen van de verhuurder bij een gebrek aan de huurwoning? Wat kan de huurder doen indien de verhuurder deze verplichtingen niet nakomt?

mr. Lisette Griffioen-WennekersNoodzakelijkheid van verdeling na scheiding: tijdsverloop kan enorme consequenties hebben!Lisette Griffioen-Wennekers, 20 dec 2016
De Hoge Raad bevestigde onlangs dat het onverdeeld laten van een gemeenschap na scheiding verregaande consequenties kan hebben.

mr. Jeroen van der LindenVergeten boodschappen af te rekenen: winkeldiefstal of niet?Jeroen van der Linden, 16 nov 2016
Per ongeluk boodschappen niet afgerekend; maakt iemand dat een winkeldief? Moet een toegezonden strafbeschikking worden betaald?

mr. Stephanie Hasselaar-VeltkampNakoming omgangsregeling onder dwangStephanie Hasselaar-Veltkamp, 9 nov 2016
Indien de verzorgende ouder een omgangsregeling niet nakomt, kunnen, met tussenkomst van de rechter, diverse (dwang)middelen tot nakoming worden opgelegd.

mr. Marten GroenVerhoorbijstand, het vervolgMarten Groen, 1 nov 2016
Sinds 1 maart 2016 heeft, kort gezegd, ook een door de politie aangehouden meerderjarige verdachte het recht zich tijdens het verhoor door een advocaat te laten bijstaan.

mr. Wilma KempeHet non-concurrentiebeding in arbeidsovereenkomstenWilma Kempe, 30 sep 2016
Een non-concurrentiebeding kan in beginsel alleen worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Slechts onder strikte voorwaarden kan een non-concurrentiebeding ook in een overeenkomst voor bepaalde tijd worden opgenomen.

mr. Lisette Griffioen-WennekersBescherming van erfgenamen tegen schulden van de nalatenschapLisette Griffioen-Wennekers, 27 sep 2016
Op 1 september 2016 is de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking getreden. Met deze wet wordt beoogd erfgenamen te beschermen tegen financiële problemen die kunnen ontstaan bij de aanvaarding van een nalatenschap.

mr. Wilma KempeWerkloosheidsuitkering en fictieve opzegtermijnWilma Kempe, 20 jun 2016
Met ingang van 1 januari 2016 is in de Werkloosheidswet een nieuwe wettelijke bepaling opgenomen waarbij het recht op een WW-uitkering wordt uitgesloten over de fictieve opzegtermijn.

mr. Marten GroenVrije advocaatkeuze en rechtsbijstandsverzekering - vervolgMarten Groen, 2 mei 2016
Rechtsbijstandsverzekeraars zijn verplicht om verzekerden een eigen advocaat in te laten schakelen voor een juridische procedure, waaronder ook de UWV-procedure en de bezwaarprocedure vallen.

mr. Lisette Griffioen-WennekersProblemen in verband met een erfenis?Lisette Griffioen-Wennekers, 14 apr 2016
Na het overlijden van een familielid moet er vaak veel geregeld worden. Lang niet altijd verloopt de afwikkeling van een nalatenschap zonder problemen.

mr. Wilma KempeTermijnen in het arbeidsrecht voor de werknemerWilma Kempe, 1 apr 2016
Ook voor de werknemer geeft de Wet werk en zekerheid diverse termijnen aan binnen het arbeidsrecht waarbinnen actie dient te worden ondernomen.

mr. Wilma KempeTermijnen in het arbeidsrecht voor de werkgeverWilma Kempe, 18 mrt 2016
De Wet werk en zekerheid die per 1 juli 2015 van kracht is, geeft diverse termijnen aan binnen het arbeidsrecht waarbinnen actie dient te worden ondernomen.

mr. Jeroen van der LindenHet beklagrecht voor gedetineerdenJeroen van der Linden, 22 feb 2016
Een gedetineerde heeft binnen een penitentiaire inrichting (huis van bewaring en gevangenis) het recht in beklag te gaan tegen een beslissing die de directeur van de inrichting tegen hem heeft genomen.

mr. Marcella VerwoerdNieuwe kansen voor biologische vaders tot omgang met hun kindMarcella Verwoerd, 3 feb 2016
Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft bepaald dat biologische vaders die geen omgang hebben gehad met hun kind, maar wel een omgangsregeling wensen, een beroep kunnen doen op schending van hun recht op eerbiediging van hun privéleven.

mr. Wilma KempeAanpassingen Werkloosheidswet (WW) per 1 januari 2016Wilma Kempe, 5 jan 2016
Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW-uitkering teruggebracht. Vanaf 1 juli 2015 is een andere wijziging in de WW van kracht, namelijk een inkomensverrekening.

mr. Jeroen van der LindenHet vereiste van de goede trouw om toegelaten te worden tot de wettelijke schuldsaneringsregelingJeroen van der Linden, 18 dec 2015
Wat houdt het begrip 'te goeder trouw' in bij de vraag of iemand kan worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling?

mr. Marcella VerwoerdEinde van de partneralimentatieverplichting door samenwoning?Marcella Verwoerd, 15 dec 2015
De verplichting tot het betalen van partneralimentatie eindigt door samenwoning, maar wat wordt daar precies onder verstaan?

mr. Marcella VerwoerdHet ouderschapsplanMarcella Verwoerd, 9 dec 2015
In het ouderschapsplan leggen de ouders vast wat de gevolgen van de echtscheiding voor de kinderen zullen zijn. Hierover moet achteraf duidelijkheid en zo min mogelijk discussie ontstaan.

mr. Wilma KempeWet werk en zekerheid: ontslagroute kantonrechterWilma Kempe, 19 jun 2015
De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst op verschillende gronden ontbinden.

mr. Wilma KempeWet werk en zekerheid: ontslagroute UWVWilma Kempe, 19 jun 2015
Ontslagvergunning via het UWV: bedrijfseconomische omstandigheden en langdurige arbeidsongeschiktheid.

Doorzoek de site

Vacature juridisch secretaresse

Voor onze kantoren in Alphen en Waddinxveen zijn wij op zoek naar een juridisch secretaresse voor 16 uur per week. De ideale baan voor naast je (WO) rechtenstudie! Lees hier de vacature.

Inloopspreekuur Alphen aan den Rijn

Elke donderdagavond van 17:30 uur tot 18:30 uur houden wij op onze vestiging te Alphen aan den Rijn een algemeen spreekuur. Eén van onze advocaten geeft u tijdens dit spreekuur kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur Waddinxveen

Elke donderdagavond van 17:30 tot 18:30 uur houden wij op onze vestiging te Waddinxveen een algemeen spreekuur en geven kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur voor ondernemers

Elke donderdagmiddag van 16:30 uur tot 18:30 uur houden wij op onze vestiging te Alphen aan den Rijn een spreekuur voor ondernemers waar u terecht kunt voor kosteloos juridisch advies.


Twitter