In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Mr. J.M. van der Linden, advocaat te Waddinxveen

Jeroen van der Linden

Mr. J.M. (Jeroen) van der Linden (1972) studeerde civiel recht en strafrecht aan de Universiteit van Leiden. Hij werd in 2000 beëdigd als advocaat en is sinds 2003 advocaat bij In 't Veen Advocaten. 

Hij treedt veelvuldig op voor cliënten die in hun schuldsaneringszaak op een eindzitting moeten verschijnen. Op deze eindzitting wordt bepaald of cliënt al dan niet in aanmerking komt voor de zogenoemde schone lei. Daarnaast staat hij ook regelmatig cliënten bij die in hun schuldsaneringszaak op een tussentijdse zitting voor de rechtbank dienen te verschijnen. Op deze zitting wordt bepaald of de cliënt al dan niet tussentijds uit de schuldsaneringsregeling moet worden gezet. Voorts stelt hij in schuldsaneringszaken regelmatig hoger beroep in bij het gerechtshof tegen beslissingen van de rechtbank waarbij is bepaald dat aan de cliënt geen schone lei wordt afgegeven, dan wel dat de cliënt tussentijds uit de schuldsaneringsregeling wordt gezet.

Verder treedt hij veel op voor cliënten in lichte en zware strafzaken.

Van der Linden is aspirantlid van de Haagse Vereniging van Jeugdrechtadvocaten.

Gedurende een periode van twee jaar ondersteunde hij de Rechtswinkel te Alphen aan den Rijn e.o., waar hij mensen van juridisch advies voorzag. Verder geeft hij adviezen aan studenten betreffende hun werkzaamheden bij de Leidse Kinderrechtswinkel.

Mr. J.M. van der Linden, advocaat te Waddinxveen
Telefoon: 0182 - 61 36 22, fax: 0182 - 61 10 95
E-mail: linden@intveenadvocaten.nl

Doorzoek de site

Recente publicaties van mr. Jeroen van der LindenDe taken van de Wsnp-bewindvoerder als toezichthouder
Welke verplichtingen heeft een saniet in de wettelijke schuldsaneringsregeling? Hoe houdt de bewindvoerder toezicht daarop?

Hoger beroep in schuldsaneringszaken
Voor hoger beroep in WSNP-zaken geldt een korte beroepstermijn! Wanneer kan het zinvol zijn hoger beroep in te stellen tegen een vonnis van de rechtbank? Hoe werkt dat?

Bewindvoerder nalatig door aanvraag beschermingsbewind niet “nauwgezet te monitoren”
Toch (onder omstandigheden) een 'schone lei' indien de bewindvoerder tekortschiet in zijn verplichting te monitoren of, zoals door de rechtbank geïnstrueerd, de schuldenaar beschermingsbewind heeft aangevraagd.

Vergeten boodschappen af te rekenen: winkeldiefstal of niet?
Per ongeluk boodschappen niet afgerekend; maakt iemand dat een winkeldief? Moet een toegezonden strafbeschikking worden betaald?

Het beklagrecht voor gedetineerden
Een gedetineerde heeft binnen een penitentiaire inrichting (huis van bewaring en gevangenis) het recht in beklag te gaan tegen een beslissing die de directeur van de inrichting tegen hem heeft genomen.

Het vereiste van de goede trouw om toegelaten te worden tot de wettelijke schuldsaneringsregeling
Wat houdt het begrip 'te goeder trouw' in bij de vraag of iemand kan worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling?

De sollicitatieplicht in de wettelijke schuldsaneringsregeling
Welke regels gelden voor de sollicitatieplicht in de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp)?

Is verlenging mogelijk na einde van de schuldsaneringstermijn?
Hoge Raad: de beslissing de termijn van de wettelijke schuldsaneringsregeling te verlengen, kan ook nog worden genomen na het moment waarop de termijn van drie jaar van de schuldsaneringsregeling afloopt.

Meer...