In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Letselschade

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Onderweg naar het werk vindt een aanrijding plaats. Er is schade aan de auto. Naast de materiële schade is er letsel. Denk hierbij aan het feit dat iemand enige tijd uit de roulatie is. Tip: het is belangrijk de ongevalsituatie indien mogelijk goed in kaart te brengen. Noteer de namen en telefoonnummers van eventuele getuigen. Een foto werkt ook altijd zeer verhelderend.

Voor de afwikkeling van de schadeclaim met de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij, is bijstand door een advocaat onontbeerlijk. Een advocaat helpt bij aansprakelijkheidsdiscussies en gecompliceerd letsel. In de regel handelt de advocaat of jurist de schade van het slachtoffer af met de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig. Als er geen sprake is van een bekende wederpartij, kan de advocaat ook desgewenst een claim namens het slachtoffer indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

voorbeelden ontstaan schade

De meeste ongevallen vinden plaats in het verkeer. Maar er zijn tal van andere situaties waarin slachtoffers ontstaan door het gedrag van een ander, bijvoorbeeld tijdens het werk (bedrijfsongevallen), het uitgaan (geweldsdelicten) en door medische fouten.

In geval van schade ontstaan tijdens het werk, kan men de werkgever aanspreken. De werkgever heeft immers de zware juridische plicht zorg te dragen voor een veilige werkplek. Een ander voorbeeld is een slachtoffer van (zware) mishandeling. Het strafrecht voorziet in een mogelijkheid voor het slachtoffer om schade te claimen in de strafprocedure tegen de verdachte (zie ons artikel schadevergoeding slachtoffer). Het slachtoffer kan de schade echter ook via de burgerlijke rechter claimen. Uiteraard houdt de burgerlijke rechter rekening met het bedrag dat de strafrechter in zijn vonnis eventueel al aan de dader oplegde. Dit bedrag verrekent hij met het bedrag dat de aansprakelijke partij in de civiele zaak nog moet betalen.

De lijst met voorbeelden is oneindig. Vast staat dat het zowel aan de kant van het slachtoffer als de veroorzaker verstandig is juridisch advies in te winnen.

soorten schade

Het afwikkelen van letselzaken is maatwerk. Te denken valt aan:

  • materiële schade in bijvoorbeeld de vorm van voertuigschade (bijvoorbeeld fiets, auto), kledingschade, schade aan andere zaken zoals mobiele telefoons, camera's;
  • schade door minder inkomsten wanneer werkzaamheden niet meer kunnen worden uitgevoerd (verlies verdienvermogen);
  • medische kosten die niet voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komen;
  • immateriële schade: smartengeld.

smartengeld

Smartengeld betreft, kort gezegd, een vergoeding voor het ondergane leed (pijn, ongemak, verdriet) en gederfde levensvreugde. Daarnaast spelen de beperkingen die het letsel (al dan niet blijvend) met zich meebrengt een rol bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld. Medische informatie die bij de behandelende artsen is ingewonnen en/of door ingeschakelde externe deskundigen is verstrekt, is hierbij het uitgangspunt. Daarnaast kijkt men naar uitspraken van rechters in soortgelijke gevallen. Uiteraard zijn de omstandigheden van het specifieke geval doorslaggevend.

mr. Marten Groen

Laatst bijgewerkt: 23/09/14

mr. Marten Groen

Mr. M.L. Groen studeerde aan de Universiteit van Leiden. Sinds 1990 is hij verbonden aan In 't Veen Advocaten en tevens lid van de maatschap. Hij houdt zich bezig met verbintenissenrecht, waaronder begrepen advisering, incassozaken, wanprestatie/onrechtmatige daad en aansprakelijkheidskwesties. Hij houdt zich intensief bezig met arbeidsrecht en is actief op strafrechtgebied.

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Doorzoek de site

Publicaties van mr. Marten GroenDe Hoge Raad over etnisch profileren
De Hoge Raad heeft op 1 november 2016 aangegeven wanneer er in juridische zin sprake is van etnisch profileren. De discussies hierover zullen hiermee echter nog niet ten einde zijn.

Verhoorbijstand, het vervolg
Sinds 1 maart 2016 heeft, kort gezegd, ook een door de politie aangehouden meerderjarige verdachte het recht zich tijdens het verhoor door een advocaat te laten bijstaan.

Vrije advocaatkeuze en rechtsbijstandsverzekering - vervolg
Rechtsbijstandsverzekeraars zijn verplicht om verzekerden een eigen advocaat in te laten schakelen voor een juridische procedure, waaronder ook de UWV-procedure en de bezwaarprocedure vallen.

Snelle afdoening van strafzaken: ZSM
Strafzaken moeten sneller afgehandeld worden. Daar is op zich niets tegen, omdat het nu vaak voorkomt dat een verdachte lange tijd op een zitting moet wachten. Daarom gaat het OM in een groot aantal zaken voortaan volgens het ZSM-principe werken.

Letselschade
Een ongeluk zit in een klein hoekje. De (juridische) gevolgen van dit ongeluk, kunnen aanleiding geven tot complexe rechtsgeschillen.

De dagvaarding van de verdachte
Hoe ziet een dagvaarding eruit? Wat moet men doen bij de ontvangst van een dagvaarding?

Vrije advocaatkeuze en rechtsbijstandsverzekering
Het is mogelijk met een rechtsbijstandsverzekering zelf een advocaat te kiezen voor bijstand in een juridische procedure.