In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Klachtenregeling In 't Veen Advocaten

Wij hechten grote waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarom hanteren wij een interne klachtenregeling. Hieraan onderwerpen wij al onze advocaten.

Wij handelen deze klachten binnen een redelijke termijn en in een constructieve sfeer af. Verder willen wij leren uit de klachtenregeling door de klachten te analyseren. Uit die analyse willen wij leren om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

zo werkt de klachtenregeling

Indien een cliënt een klacht mocht hebben, kan deze mondeling of schriftelijk onder onze aandacht worden gebracht. Dat is ook mogelijk via het e-mailklachtenformulier. Binnen ons kantoor hanteren wij, zoals ook door de Nederlandse Orde van Advocaten is voorgeschreven, een kantoorklachtenregeling. Raadpleeg deze regeling voor meer informatie over de wijze waarop wij omgaan met klachten van cliënten.

mailformulier

Het contactformulier is tijdelijk uitgeschakeld. U kunt een mail sturen aan info@intveenadvocaten.nl.

De klachtenfunctionaris voor onze vestiging te Alphen aan den Rijn is mr. L.P.M. Eenens. Voor onze vestiging te Waddinxveen is dat mr. drs. H. Warendorp Torringa. Als plaatsvervanger voor hen beiden treedt mr. R. van Venetiën op.

Doorzoek de site

Inloopspreekuur Alphen aan den Rijn

Elke donderdagavond van 17:30 uur tot 18:30 uur houden wij op onze vestiging te Alphen aan den Rijn een algemeen spreekuur. Eén van onze advocaten geeft u tijdens dit spreekuur kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur Waddinxveen

Elke donderdagavond van 17:30 tot 18:30 uur houden wij op onze vestiging te Waddinxveen een algemeen spreekuur en geven kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur voor ondernemers

Elke donderdagmiddag van 16:30 uur tot 18:30 uur houden wij op onze vestiging te Alphen aan den Rijn een spreekuur voor ondernemers waar u terecht kunt voor kosteloos juridisch advies.


Twitter