In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Advocaat

Vrouwe JustitiaIn 't Veen Advocaten is een middelgroot regionaal kantoor. Dat betekent dat je snel een eigen praktijk opbouwt met eigen cliënten. Al onze advocaten oefenen de algemene praktijk uit. Daarnaast krijg je de mogelijkheid je eigen voorkeursgebieden en specialisaties te ontwikkelen. Je adviseert en procedeert voor zowel bedrijven als instellingen en particulieren. Afwisseling zoveel je wilt.

Binnen je eigen praktijk heb je veel zelfstandigheid en vrijheid. Daar staat tegenover dat wij initiatief en verantwoordelijkheid van je verwachten. Je bent van A tot Z verantwoordelijk voor je praktijk. Dat wil zeggen van het acquireren van de cliënt tot het archiveren van het dossier. Natuurlijk bieden wij je hierbij de nodige begeleiding en faciliteiten.

Wij hopen dat jij je op ons kantoor tot een echte ondernemer ontwikkelt en dat je op termijn toetreedt tot de maatschap.

de samenwerking

Ondanks het feit dat je een "eigen winkel" hebt, hechten wij ook veel waarde aan samenwerking en overleg. Onze advocaten hebben onderling veel contact. De meeste contacten vinden ongeorganiseerd, rechtstreeks en informeel plaats. Onze advocaten lopen gewoon bij elkaar binnen. Maandelijks hebben wij met z'n allen overleg.

Onze oudere ervaren advocaten begeleiden intensief de jonge, minder ervaren advocaten.

Wij zijn bezig met het opzetten van een systeem van collegiale intervisie met advocaten van buiten ons eigen kantoor. Voor onze mediators is dit al operationeel.

jouw ontwikkeling

Wij vinden het belangrijk dat jij je als advocaat en als persoon blijft ontwikkelen. Uiteraard volg je niet alleen de verplichte (permante) opleiding, maar doe je meer. Je hebt veel vrijheid in de keuze welke richting je op wilt en welke (specialisatie)cursussen je wilt volgen.

de combinatie van werk en privéleven

Je werk is belangrijk, maar je privéleven ook. Wij werken hard, maar niet te hard. Genoeg tijd voor jezelf, voor anderen, voor ontspanning en voor reflectie is noodzakelijk. Zeker als tegenwicht voor dit verantwoordelijk beroep. Op ons kantoor combineer je een rijk privéleven prima met jouw functie als volwaardig advocaat.

de behoorlijke uitoefening van de advocatuur

Onze advocaten oefenen de advocatuur vanzelfsprekend uit in overeenstemming met de geldende gedragsregels en verordeningen. Jouw gedrag mag het vertrouwen in je eigen beroepsuitoefening, in ons kantoor en in de advocatuur niet schaden. Jij behartigt in vrijheid en in onafhankelijkheid de belangen van je cliënten. Discretie is je tweede natuur. Het belang van de cliënt gaat voor alles, nooit je eigen belang of het belang van ons kantoor.

Wij beschikken over een klachtenregeling om eventuele problemen tussen de cliënt en de advocaat zo snel mogelijk op te lossen. De kwaliteit van onze dienstverlening bewaken wij door protocollen die zijn vastgelegd in ons kwaliteitshandboek. Ook voeren wij standaard cliënttevredenheidsonderzoeken uit om snel en adequaat te kunnen bijsturen.

flexibiliteit

Natuurlijk hebben wij kantoortijden en uiteraard vinden wij het belangrijk dat onze advocaten voor hun cliënten goed bereikbaar zijn. Dat neemt niet weg dat je veel vrijheid hebt bij het indelen van je tijd. Je hebt de mogelijkheid om (streng beveiligd) digitaal met kantoor te communiceren. Je kan bij al je bestanden, je e-mail, de programmatuur, enzovoorts. Vanaf elke internetverbinding kan je dictaten naar kantoor sturen, die het secretariaat kan uitwerken.

betrokkenheid 

Wij vinden het van groot belang dat je betrokken bent. niet alleen bij je cliënten, de praktijk en kantoor, maar ook bij de maatschappij. Wij hopen dat je van je maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid blijk geeft door bijvoorbeeld (bestuurlijk) actief te zijn in maatschappelijke organisaties. Waar mogelijk ondersteunen wij deze activiteiten door bijvoorbeeld faciliteiten ter beschikking te stellen.

verscheidenheid

Onze advocaten vormen geen eenheidsworst, maar een interessante mengeling. Jouw leeftijd, sekse, levensovertuiging en (etnische) afkomst zeggen ons niet zoveel. Het gaat ons om goede mensen die goede advocaten zijn of willen worden.

faciliteiten

Wij stellen alle faciliteiten ter beschikking die voor het zelfstandig en efficiënt voeren van je praktijk nodig zijn, zoals:

  • eigen werkkamer;
  • secretariële ondersteuning;
  • administratieve ondersteuning;
  • automatisering;
  • bibliotheek;
  • thuiswerken/inloggen op kantoornetwerk.

de arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je goede arbeidsvoorwaarden. De beloning hangt af van onder meer je ervaring, opleiding en leeftijd. Van de beloning kan een aantrekkelijke provisieregeling deel uitmaken. Uiteraard vergoeden wij alle werkgerelateerde onkosten die je maakt. Voor de kleinere uitgaven verstrekken wij je een forfaitaire onkostenvergoeding. Indien je dat wilt, kun je deelnemen aan onze pensioenregeling. Het vakantiegeld bedraagt 8%; het aantal vakantiedagen minimaal 24.

Wij zijn aangesloten bij “Balieplus” waardoor je kunt deelnemen aan tal van regelingen (ziektekosten, autoverzekering, etc.) met aantrekkelijke kortingen.

de sollicitatieprocedure

Als je besluit bij In ’t Veen Advocaten te solliciteren, ontvangen wij graag je sollicitatiebrief met cijferlijst en CV per e-mail of gewone post.

Alle sollicitaties worden uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld.

Wij laten je zo snel mogelijk weten of wij je uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.

Het eerste gesprek zal plaatsvinden met in ieder geval een lid van de maatschap. In dat gesprek zal over en weer allerlei informatie worden uitgewisseld. Op basis van die informatie hopen wij een reëel beeld van elkaar te krijgen. Op grond daarvan beslissen wij of een tweede gesprek zinvol is. Als het tweede gesprek er komt dan zul je daarin kennismaken met andere advocaten van In ’t Veen Advocaten. Van de sollicitatieprocedure zal in de regel een "proeve van bekwaamheid" deel uitmaken.

Wij streven er naar de solliciatieprocedure zo spoedig mogelijk af te ronden zodat zowel voor jou als voor ons snel duidelijkheid bestaat.

Wil je solliciteren of heb je vragen? Wend je dan (bij voorkeur per e-mail) voor ons kantoor in Alphen aan den Rijn tot mr. L.P.M. Eenens en voor ons kantoor in Waddinxveen tot mr. M.L. Groen.

Doorzoek de site

Inloopspreekuur Alphen aan den Rijn

Elke donderdagavond van 17:30 uur tot 18:30 uur houden wij op onze vestiging te Alphen aan den Rijn een algemeen spreekuur. Eén van onze advocaten geeft u tijdens dit spreekuur kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur Waddinxveen

Elke donderdagavond van 17:30 tot 18:30 uur houden wij op onze vestiging te Waddinxveen een algemeen spreekuur en geven kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur voor ondernemers

Elke donderdagmiddag van 16:30 uur tot 18:30 uur houden wij op onze vestiging te Alphen aan den Rijn een spreekuur voor ondernemers waar u terecht kunt voor kosteloos juridisch advies.


Twitter