In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

De Hoge Raad over etnisch profileren

Etnisch profileren was en is, maatschappelijk en juridisch, een ’hot item’, zeker nadat bekende Nederlanders als Typhoon en Kenneth Vermeer zich daarover beklaagden en ook vanuit politiekringen werd gemeld dat politieoptreden waarbij uitsluitend etniciteit een rol speelde regelmatig voorkwam.

De Hoge Raad heeft op 1 november 2016 aangegeven wanneer er in juridische zin sprake is van etnisch profileren. In de woorden van de Hoge Raad is dat het geval wanneer het optreden van de politie uitsluitend of in overwegende mate is gebaseerd op etnische danwel religieuze kenmerken van degene tegen wie het politieoptreden zich richt.

In de zaak die tot de uitspraak van de Hoge Raad leidde, was sprake van een verkeerscontrole; bij die controle was een man aangehouden aangezien hij hennep vervoerde en aanwezig had. Dat de controlebevoegdheid op grond van de Wegenverkeerswet mede werd ingezet ten behoeve van opsporingsactiviteiten, is, naar de opvatting van de Hoge Raad, geen enkel probleem zolang die controlebevoegdheid maar daadwerkelijk (bijvoorbeeld door te vragen naar het rijbewijs) is uitgeoefend ter controle op de naleving van de Wegenverkeerswet.

De Hoge Raad liet het daar echter niet bij. Hij vervolgde met een aantal opmerkingen over etnisch profileren, daarbij vooropstellend dat de Wegenverkeerswet over de selectie van bestuurders die aan een controle mogen worden ontworpen, geen aanwijzingen bevat. Indien de rechter, die in een voorliggende zaak een oordeel moet geven, echter tot de conclusie komt dat bij de keuze van de te controleren bestuurders een niet gerechtvaardigd onderscheid is gemaakt, moet die rechter bepalen welke gevolgen daaraan verbonden moeten worden. Van een niet-gerechtvaardigd onderscheid is dan, aldus de Hoge Raad, met name sprake wanneer de selectie van de te controleren bestuurder uitsluitend of in overwegende mate is gebaseerd op etnische of religieuze kenmerken van de bestuurder.

Indien echter de keuze mede op een bepaalde bestuurder is gevallen op grond van meer of andere omstandigheden dan alleen etnische of religieuze kenmerken van de bestuurder, is van etnisch profileren geen sprake, aldus de Hoge Raad.

De uitspraak van de Hoge Raad heeft her en der tot stevige kritiek geleid. De discussie over het gebruik van controle bevoegdheden op grond van de Wegenverkeerwet en etnisch profileren is dan ook zeker niet voorbij en zal, met name in rechtszalen, nog veelvuldig worden gevoerd. 

mr. Marten Groen

Laatst bijgewerkt: 20/04/17

mr. Marten Groen

Mr. M.L. Groen studeerde aan de Universiteit van Leiden. Sinds 1990 is hij verbonden aan In 't Veen Advocaten en tevens lid van de maatschap. Hij houdt zich bezig met verbintenissenrecht, waaronder begrepen advisering, incassozaken, wanprestatie/onrechtmatige daad en aansprakelijkheidskwesties. Hij houdt zich intensief bezig met arbeidsrecht en is actief op strafrechtgebied.

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Doorzoek de site

Publicaties van mr. Marten GroenDe Hoge Raad over etnisch profileren
De Hoge Raad heeft op 1 november 2016 aangegeven wanneer er in juridische zin sprake is van etnisch profileren. De discussies hierover zullen hiermee echter nog niet ten einde zijn.

Verhoorbijstand, het vervolg
Sinds 1 maart 2016 heeft, kort gezegd, ook een door de politie aangehouden meerderjarige verdachte het recht zich tijdens het verhoor door een advocaat te laten bijstaan.

Vrije advocaatkeuze en rechtsbijstandsverzekering - vervolg
Rechtsbijstandsverzekeraars zijn verplicht om verzekerden een eigen advocaat in te laten schakelen voor een juridische procedure, waaronder ook de UWV-procedure en de bezwaarprocedure vallen.

Snelle afdoening van strafzaken: ZSM
Strafzaken moeten sneller afgehandeld worden. Daar is op zich niets tegen, omdat het nu vaak voorkomt dat een verdachte lange tijd op een zitting moet wachten. Daarom gaat het OM in een groot aantal zaken voortaan volgens het ZSM-principe werken.

Letselschade
Een ongeluk zit in een klein hoekje. De (juridische) gevolgen van dit ongeluk, kunnen aanleiding geven tot complexe rechtsgeschillen.

De dagvaarding van de verdachte
Hoe ziet een dagvaarding eruit? Wat moet men doen bij de ontvangst van een dagvaarding?

Vrije advocaatkeuze en rechtsbijstandsverzekering
Het is mogelijk met een rechtsbijstandsverzekering zelf een advocaat te kiezen voor bijstand in een juridische procedure.