In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

De dagvaarding van de verdachte

Hoe ziet een dagvaarding eruit? Wat moet men doen bij de ontvangst van een dagvaarding? In dit artikel geven wij een uitgebreide uitleg.

De dagvaarding van de verdachte is een schriftelijke oproeping van de officier van justitie gericht aan de verdachte. Het is een processtuk dat duidelijkheid verschaft over: 

  • het gerecht (rechtbank, gerechtshof);
  • de plaats en tijd van de terechtzitting;
  • de identiteit van de verdachte;
  • het strafbare feit waarvan de verdachte wordt beschuldigd (de tenlastelegging);
  • de rechten van de verdachte (waaronder het recht op juridische ondersteuning ter zitting).

plaats en tijdstip

De dagvaarding vermeldt de plaats en tijd waarop de zaak wordt behandeld. De verdachte krijgt een uitnodiging om daarbij aanwezig te zijn; verplicht is dat op zich niet. Een verdachte jonger dan achttien jaar is wel verplicht op de behandeling te verschijnen. In alle andere gevallen is aanwezigheid dus niet verplicht, maar wel zeer aan te raden. Bij afwezigheid van de verdachte behandelt de rechter de zaak bij verstek. Hij zal dus een oordeel geven zonder dat de verdachte daarbij aanwezig is. Behandeling buiten aanwezigheid van de verdachte is enkel mogelijk als de dagvaarding op de juiste wijze aan de verdachte werd betekend.

Het is mogelijk dat de rechter het noodzakelijk vindt dat de verdachte toch bij de zitting aanwezig is. In dat geval kan hij de verdachte hiertoe alsnog verplichten. Verschijnt de verdachte dan nog niet, dan kan de rechter hem door de politie laten ophalen, via een bevel tot verschijning/medebrenging.

de tenlastelegging

Met de tenlastelegging stelt de officier van justitie een aanklacht op tegen de verdachte. Die beschuldiging vormt de basis voor het onderzoek op de terechtzitting. De rechter moet de beschuldiging op juistheid en houdbaarheid onderzoeken. Voor de verdachte geeft de beschuldiging de aanknopingspunten om zijn verdediging voor te bereiden en te voeren. De verdachte kan hierbij gebruik maken van bijstand van een advocaat en dat is ook zeker aan te raden.

rechten van de verdachte

De dagvaarding informeert de verdachte ook over een aantal rechten die hem toekomen. De wet noemt de volgende rechten:

  • de verdachte kan zich door een advocaat laten bijstaan;
  • de verdachte kan een bezwaarschrift indienen tegen de dagvaarding;
  • de verdachte heeft het recht getuigen c.q. deskundigen te doen dagvaarden, op te roepen of mee te brengen naar de zitting;
  • de verdachte dient op het bestaan van rechtsmiddelen (hoger beroep, cassatie) te worden gewezen.

Op de dagvaarding staat niet vermeld dat de verdachte recht heeft op inzage en een afschrift van de processtukken. Indien een advocaat de verdachte bijstaat, kan die advocaat de processtukken opvragen om deze vervolgens met de verdachte te bespreken en op basis daarvan de verdediging te voeren.

De verdachte moet zelf contact opnemen met een advocaat als hij bijstand van die advocaat wenst. Meestal is het niet zo dat de verdachte van rechtswege (automatisch) een advocaat krijgt aangewezen. Dit geldt ook wanneer de verdachte eerder, in de zogeheten piketfase, door een advocaat op het politiebureau werd bezocht en vervolgens in vrijheid werd gesteld. Ook dan moet de verdachte contact opnemen met een advocaat indien hij bijstand wenst. In het algemeen is het zeer aan te raden uw belangen ter zitting door een advocaat te laten behartigen.

mr. Marten Groen

Laatst bijgewerkt: 13/09/14

mr. Marten Groen

Mr. M.L. Groen studeerde aan de Universiteit van Leiden. Sinds 1990 is hij verbonden aan In 't Veen Advocaten en tevens lid van de maatschap. Hij houdt zich bezig met verbintenissenrecht, waaronder begrepen advisering, incassozaken, wanprestatie/onrechtmatige daad en aansprakelijkheidskwesties. Hij houdt zich intensief bezig met arbeidsrecht en is actief op strafrechtgebied.

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Doorzoek de site

Publicaties van mr. Marten GroenDe Hoge Raad over etnisch profileren
De Hoge Raad heeft op 1 november 2016 aangegeven wanneer er in juridische zin sprake is van etnisch profileren. De discussies hierover zullen hiermee echter nog niet ten einde zijn.

Verhoorbijstand, het vervolg
Sinds 1 maart 2016 heeft, kort gezegd, ook een door de politie aangehouden meerderjarige verdachte het recht zich tijdens het verhoor door een advocaat te laten bijstaan.

Vrije advocaatkeuze en rechtsbijstandsverzekering - vervolg
Rechtsbijstandsverzekeraars zijn verplicht om verzekerden een eigen advocaat in te laten schakelen voor een juridische procedure, waaronder ook de UWV-procedure en de bezwaarprocedure vallen.

Snelle afdoening van strafzaken: ZSM
Strafzaken moeten sneller afgehandeld worden. Daar is op zich niets tegen, omdat het nu vaak voorkomt dat een verdachte lange tijd op een zitting moet wachten. Daarom gaat het OM in een groot aantal zaken voortaan volgens het ZSM-principe werken.

Letselschade
Een ongeluk zit in een klein hoekje. De (juridische) gevolgen van dit ongeluk, kunnen aanleiding geven tot complexe rechtsgeschillen.

De dagvaarding van de verdachte
Hoe ziet een dagvaarding eruit? Wat moet men doen bij de ontvangst van een dagvaarding?

Vrije advocaatkeuze en rechtsbijstandsverzekering
Het is mogelijk met een rechtsbijstandsverzekering zelf een advocaat te kiezen voor bijstand in een juridische procedure.