In 't Veen Advocaten

Contractenrecht / overeenkomstenrecht / verbintenissenrecht

Wilt u een contract laten opstellen of een al opgesteld contract laten beoordelen? Wilt u op uw bedrijf toegesneden algemene voorwaarden laten opstellen of wilt u weten of u onder de algemene voorwaarden van een ander uit kunt komen?

Wilt u een arbeidsovereenkomst (oproepcontract, nulurencontract, etc.) laten formuleren of een huurovereenkomst betreffende woonruimte of bedrijfsruimte of een indeplaatsstellingsovereenkomst laten beoordelen? Wilt u een regeling laten vastleggen in een schikkingsovereenkomst of in een vaststellingsovereenkomst?

Wilt u een bedrijfsovername, een activatransactie, een activa- en passivatransactie of een aandelentransactie laten vastleggen of laten beoordelen? Wilt u de voorwaarden voor een due dilligence onderzoek laten vastleggen of de verplichting tot geheimhouding? 

Wilt u een (voorlopig) koopcontract of een cessieakte laten opstellen of beoordelen? Wilt u een geldlening vastleggen wellicht voorzien van zekerheden zoals (stille of bezitloze) verpanding van roerende zaken zoals inventarisgoederen, voertuigen of voorraden of de verpanding van een vordering, of deze laten beoordelen? Of wellicht een bruikleenovereenkomst of een managementovereenkomst, een maatschapscontract of een vofcontract?

Wij adviseren en procederen ook over (verweer tegen) de nakoming van overeenkomsten, de ontbinding van overeenkomsten en over vervangende of aanvullende schadevergoeding in geval van een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie), of onrechtmatige daad. Wij adviseren en procederen eveneens over gevallen van ongerechtvaardigde verrijking, onverschuldigde betaling, zaakwaarneming en dergelijke.

In al deze gevallen (en vele anderen) kan In 't Veen Advocaten u informeren en adviseren en zo nodig ook voor u procederen. Wij stellen met grote regelmaat contracten en algemene voorwaarden op en beoordelen voor onze cliënten ook contracten en algemene voorwaarden die door anderen zijn opgesteld. Waar nodig procederen wij over de uitleg en de gevolgen van overeenkomsten.

Wilt u meer informatie? Wilt u een eerste inschatting van de haalbaarheid van uw zaak? Bel of mail ons dan en win vrijblijvend informatie in.

Doorzoek de site

Vacature juridisch secretaresse

Voor onze kantoren in Alphen en Waddinxveen zijn wij op zoek naar een juridisch secretaresse voor 16 uur per week. De ideale baan voor naast je (WO) rechtenstudie! Lees hier de vacature.

Inloopspreekuur Alphen aan den Rijn

Elke donderdagavond van 17:30 uur tot 18:30 uur houden wij op onze vestiging te Alphen aan den Rijn een algemeen spreekuur. Eén van onze advocaten geeft u tijdens dit spreekuur kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur Waddinxveen

Elke donderdagavond van 17:30 tot 18:30 uur houden wij op onze vestiging te Waddinxveen een algemeen spreekuur en geven kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur voor ondernemers

Elke donderdagmiddag van 16:30 uur tot 18:30 uur houden wij op onze vestiging te Alphen aan den Rijn een spreekuur voor ondernemers waar u terecht kunt voor kosteloos juridisch advies.


Twitter