In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Bezwaarschrift tegen omzetting taakstraf

De officier van justitie is bevoegd te bevelen de opgelegde taakstraf om te zetten naar een vervangende hechtenis. 

Dit bevel tot omzetting kan plaatsvinden indien:

  • de tot een taakstraf veroordeelde niet aanvangt met de taakstraf;
  • de officier van justitie van oordeel is dat de veroordeelde de opgelegde taakstraf niet naar behoren verricht of heeft verricht.

De officier van justitie geeft hiervan kennis aan de veroordeelde. Deze kennisgeving ex artikel 22g van het Wetboek van Strafrecht moet aan een paar voorwaarden voldoen:

  • moet zo spoedig mogelijk worden betekend aan de veroordeelde;
  • bevat het aantal uren taakstraf die naar het oordeel van de officier van justitie zijn verricht;
  • bevat het aantal dagen vervangende hechtenis die moeten worden ondergaan.

Binnen veertien dagen na betekening van de kennisgeving kan de veroordeelde een bezwaarschrift indienen. Dit kan op de griffie van het gerecht waarbij de officier van justitie is aangesteld die de beslissing heeft gegeven. Het is verstandig dat de veroordeelde zich in een bezwaarprocedure laat bijstaan door een advocaat.

bezwaarschrift

In het bezwaarschrift verzoekt de veroordeelde de rechter hem in de gelegenheid te stellen zijn (resterende deel van de) taakstraf alsnog te verrichten. Hij verzoekt hiermee ook om de beslissing tot tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis te vernietigen. De indiening van het bezwaarschrift schort de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis  niet op. Dit betekent dat het mogelijk is dat de veroordeelde zijn vervangende hechtenis dient te ondergaan, voordat de behandeling van het bezwaar heeft plaatsgevonden. Uiteraard zal de advocaat er alles aan doen om dit te voorkomen. Het bezwaarschrift wordt behandeld ter openbare terechtzitting. 

mr. Jeroen van der Linden

Laatst bijgewerkt: 01/10/14

mr. Jeroen van der Linden

Mr. J.M. van der Linden studeerde civiel recht en strafrecht aan de Universiteit van Leiden. Sinds 2003 is hij advocaat bij In 't Veen Advocaten. Hij treedt veelvuldig op in schuldsaneringszaken (eindzitting, tussentijdse zitting/tussentijdse beëindiging, schone lei). Voorts treeds hij veel op voor cliënten in lichte en zware strafzaken. Van der Linden is aspirant lid van de Haagse Vereniging van Jeugdrechtadvocaten.Hij ondersteune gedurende twee jaar de Rechtswinkel te Alphen aan den Rijn e.o. en geeft advies aan studenten bij de Leidse Kinderrechtswinkel.

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Doorzoek de site

Publicaties van mr. Jeroen van der LindenDe taken van de Wsnp-bewindvoerder als toezichthouder
Welke verplichtingen heeft een saniet in de wettelijke schuldsaneringsregeling? Hoe houdt de bewindvoerder toezicht daarop?

Hoger beroep in schuldsaneringszaken
Voor hoger beroep in WSNP-zaken geldt een korte beroepstermijn! Wanneer kan het zinvol zijn hoger beroep in te stellen tegen een vonnis van de rechtbank? Hoe werkt dat?

Bewindvoerder nalatig door aanvraag beschermingsbewind niet “nauwgezet te monitoren”
Toch (onder omstandigheden) een 'schone lei' indien de bewindvoerder tekortschiet in zijn verplichting te monitoren of, zoals door de rechtbank geïnstrueerd, de schuldenaar beschermingsbewind heeft aangevraagd.

Vergeten boodschappen af te rekenen: winkeldiefstal of niet?
Per ongeluk boodschappen niet afgerekend; maakt iemand dat een winkeldief? Moet een toegezonden strafbeschikking worden betaald?

Het beklagrecht voor gedetineerden
Een gedetineerde heeft binnen een penitentiaire inrichting (huis van bewaring en gevangenis) het recht in beklag te gaan tegen een beslissing die de directeur van de inrichting tegen hem heeft genomen.

Het vereiste van de goede trouw om toegelaten te worden tot de wettelijke schuldsaneringsregeling
Wat houdt het begrip 'te goeder trouw' in bij de vraag of iemand kan worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling?

De sollicitatieplicht in de wettelijke schuldsaneringsregeling
Welke regels gelden voor de sollicitatieplicht in de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp)?

Is verlenging mogelijk na einde van de schuldsaneringstermijn?
Hoge Raad: de beslissing de termijn van de wettelijke schuldsaneringsregeling te verlengen, kan ook nog worden genomen na het moment waarop de termijn van drie jaar van de schuldsaneringsregeling afloopt.

Meer...