In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Publicaties

Met enige regelmaat publiceren onze advocaten artikelen. Al deze artikelen zijn op deze pagina terug te vinden. De meest recente artikelen staan bovenaan.

Het is ook mogelijk de artikelen te filteren op auteur. Om alle artikelen van een specifieke auteur te zien, kunt u hier de selectie maken:

artikelen

mr. Marten GroenVrije advocaatkeuze en rechtsbijstandsverzekering - vervolgMarten Groen, 2 mei 2016
Rechtsbijstandsverzekeraars zijn verplicht om verzekerden een eigen advocaat in te laten schakelen voor een juridische procedure, waaronder ook de UWV-procedure en de bezwaarprocedure vallen.

mr. Lisette Griffioen-WennekersProblemen in verband met een erfenis?Lisette Griffioen-Wennekers, 14 apr 2016
Na het overlijden van een familielid moet er vaak veel geregeld worden. Lang niet altijd verloopt de afwikkeling van een nalatenschap zonder problemen.

mr. Wilma KempeTermijnen in het arbeidsrecht voor de werknemerWilma Kempe, 1 apr 2016
Ook voor de werknemer geeft de Wet werk en zekerheid diverse termijnen aan binnen het arbeidsrecht waarbinnen actie dient te worden ondernomen.

mr. Wilma KempeTermijnen in het arbeidsrecht voor de werkgeverWilma Kempe, 18 mrt 2016
De Wet werk en zekerheid die per 1 juli 2015 van kracht is, geeft diverse termijnen aan binnen het arbeidsrecht waarbinnen actie dient te worden ondernomen.

mr. Jeroen van der LindenHet beklagrecht voor gedetineerdenJeroen van der Linden, 22 feb 2016
Een gedetineerde heeft binnen een penitentiaire inrichting (huis van bewaring en gevangenis) het recht in beklag te gaan tegen een beslissing die de directeur van de inrichting tegen hem heeft genomen.

mr. Marcella VerwoerdNieuwe kansen voor biologische vaders tot omgang met hun kindMarcella Verwoerd, 3 feb 2016
Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft bepaald dat biologische vaders die geen omgang hebben gehad met hun kind, maar wel een omgangsregeling wensen, een beroep kunnen doen op schending van hun recht op eerbiediging van hun privéleven.

mr. Wilma KempeAanpassingen Werkloosheidswet (WW) per 1 januari 2016Wilma Kempe, 5 jan 2016
Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW-uitkering teruggebracht. Vanaf 1 juli 2015 is een andere wijziging in de WW van kracht, namelijk een inkomensverrekening.

mr. Jeroen van der LindenHet vereiste van de goede trouw om toegelaten te worden tot de wettelijke schuldsaneringsregelingJeroen van der Linden, 18 dec 2015
Wat houdt het begrip 'te goeder trouw' in bij de vraag of iemand kan worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling?

mr. Marcella VerwoerdEinde van de partneralimentatieverplichting door samenwoning?Marcella Verwoerd, 23 jul 2015
De verplichting tot het betalen van partneralimentatie eindigt door samenwoning, maar wat wordt daar precies onder verstaan?

mr. Wilma KempeWet werk en zekerheid: ontslagroute kantonrechterWilma Kempe, 19 jun 2015
De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst op verschillende gronden ontbinden.

mr. Wilma KempeWet werk en zekerheid: ontslagroute UWVWilma Kempe, 19 jun 2015
Ontslagvergunning via het UWV: bedrijfseconomische omstandigheden en langdurige arbeidsongeschiktheid.

mr. Wilma KempeWet werk en zekerheid: ketenregelingWilma Kempe, 22 apr 2015
Op 1 juli 2015 treedt de Wet werk en zekerheid in werking. De nieuwe bepalingen hebben gevolgen voor het aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd dat kan worden gesloten voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

mr. Jeroen van der LindenDe sollicitatieplicht in de wettelijke schuldsaneringsregelingJeroen van der Linden, 3 apr 2015
Welke regels gelden voor de sollicitatieplicht in de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp)?

mr. Wilma KempeWet werk en zekerheid: bedenktermijnWilma Kempe, 13 mrt 2015
In de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) wordt een bedenktermijn ingevoerd bij overeenkomsten ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

mr. drs. Rieks Warendorp TorringaNiet gereageerd op een dagvaarding; bij verstek veroordeeld - wat nu?Rieks Warendorp Torringa, 4 mrt 2015
Op het moment dat de gedaagde niet op de dagvaarding reageert, verleent de rechter verstek tegen de gedaagde. Dit wil echter niet zeggen dat de gedaagde niets meer kan doen.

mr. Jeroen van der LindenIs verlenging mogelijk na einde van de schuldsaneringstermijn?Jeroen van der Linden, 27 jan 2015
Hoge Raad: de beslissing de termijn van de wettelijke schuldsaneringsregeling te verlengen, kan ook nog worden genomen na het moment waarop de termijn van drie jaar van de schuldsaneringsregeling afloopt.

mr. Marcella VerwoerdHervorming fiscale kindregelingen en wijziging van kinderalimentatieMarcella Verwoerd, 19 jan 2015
Met ingang van 1 januari 2015 heeft de wetgever de nodige wijzigingen aangebracht op het gebied van fiscale kindregelingen door middel van de invoering van de Wet hervorming kindregelingen. Hoe verhoudt zich dit tot alimentatieverplichtingen?

mr. drs. Rieks Warendorp TorringaHet ouderschapsplanRieks Warendorp Torringa, 9 dec 2014
In het ouderschapsplan leggen de ouders vast wat de gevolgen van de echtscheiding voor de kinderen zullen zijn. Hierover moet achteraf duidelijkheid en zo min mogelijk discussie ontstaan.

mr. Wilma KempeWet werk en zekerheidWilma Kempe, 3 dec 2014
Met ingang van 1 januari 2015 wordt het eerste deel van de Wet werk en zekerheid (Wwz) ingevoerd. Het gaat hierbij om aanpassing van bepalingen over flexibele arbeid en de proeftijd.

mr. Loek EenensOndernemers: voorkomt aansprakelijkheid en publiceert tijdig uw jaarrekening!Loek Eenens, 1 dec 2014
Als de jaarrekening niet tijdig wordt gedeponeerd, soms binnen elf maanden en acht dagen, bestaat het risico van bestuurdersaansprakelijkheid en van een economisch delict.

Doorzoek de site

Verhuizing kantoor Alphen

Onze Alphense vestiging is op 29 maart 2016 verhuisd! Ons nieuwe bezoekadres is Baronie 38 te (2404 XG) Alphen aan den Rijn. Meer informatie hierover treft u aan op onze pagina met ons verhuisbericht.

Inloopspreekuur Alphen aan den Rijn

Elke woensdagavond van 17:30 uur tot 18:30 uur houden wij op onze vestiging te Alphen aan den Rijn een algemeen spreekuur. Eén van onze advocaten geeft u tijdens dit spreekuur kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur Waddinxveen

Elke donderdagavond van 17:30 tot 18:30 uur houden wij op onze vestiging te Waddinxveen een algemeen spreekuur en geven kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur voor ondernemers

Elke woensdagmiddag van 16:30 uur tot 17:30 uur houden wij op onze vestiging te Alphen aan den Rijn een spreekuur voor ondernemers waar u terecht kunt voor kosteloos juridisch advies.


Twitter